lördag 19 mars 2016

SKALL INTE SKANÖRS STADSPARK HA EN SKÖTSEL- OCH BEVARANDEPLAN?

Skanörs Stadspark skall precis som  Falsterbo Stadspark ha en skötsel -och bevarandeplan annat vore väldigt underligt.
Eftersom man inte tyckte så i "Naturvårdsprogram Vellinge Kommun" så har vi Liberaler nödgats skriva en motion som ställer helt enkelt krav på kommunen att göra en skötsel- och bevarandeplan till Skanörs Stadspark.
Motionen blev givetvis avslagen i nämnden och nu står vår förhoppning till att den skall få gehör längre upp.
Hoppsan varför står inte Skanörs Stadspark på kommunens hemsida?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar