söndag 20 mars 2016

VILL VI HA TURISTER MED HUSBILAR ELLER INTE?

Kommunen har gjort en "Utvecklingsstrategi för husbilar på allmän platsmark" där man talar om var husbilar får parkera eller inte.
När det gäller Skanörs Hamn den enda hamnen i kommunen som är en turistattraktion så  har man föreslagit parkeringsförbud för husbilar på alla parkeringsplatser i hela hamnen, södra som norra parkeringsplatsen. Parkeringsförbudet innebär att man inte får parkera 24 timmar vilket alla övriga fordon får göra. Det kommer enbart att finnas 10 ställplatser med service på norra parkeringsplatsen och där man kan få stå mer än 24 timmar.
I andra delar av kommunen får husbilar vara parkerade i  24 timmar. Skall vi ha olika 24- timmarsregler i olika delar av kommunen?
För Skanörs del kommer detta innebära att turister med husbilar som vill besöka hamnen och våra stränder kommer att parkera inne i gamla Skanör för där får man stå i 24 timmar!
Hur genomtänkt är detta?