fredag 4 augusti 2017

VAD VILL VI MED VANNINGEN?

Vad vill vi egentligen med Vanningen, vår kommunala simhall ?  Denna fråga är nu på tapeten i medborgarservicenämnden som är den nämnd som ansvarar för fritidsfrågor och därmed för Vanningen.
Moderaterna har givit personalen på Vanningen i uppgift att inkomma med förslag på vad de vill att Vanningen utvecklas till.
Vi Liberaler anser att det är att börja i fel ände. Vi Liberaler anser att först måste de politiker som skall besluta om Vanningens framtid  komma överens om vad som skall vara Vanningens huvuduppgift.
Om Vanningen skall fortsätta att vara en simhall som skall utbilda barn och ungdomar till säkra simmare och att vuxna kan nyttja badet för att upprätthålla sin simkunnighet som tidigare eller utvecklas till ett rent nöjesbad med allt vad det för med sig i underhåll och kostnader det är en mycket viktig framtidsfråga för Vanningen och våra skattebetalare.

Simhall eller nöjesbad?

lördag 29 juli 2017

KOMMUNENS EGNA MIKROPLASTER !

I Vellinge Kommuns "Guide för avfalls-, vatten- och avloppshantering 2017" uppmanas alla invånare att inte slänga fimpar och plastpåsar i naturen eftersom att det blir till mikroplaster när det bryts ner.
Men att inte slänga fimpar och plastpåsar i naturen är långt ifrån tillräckligt utan här krävs det också insatser från kommunens egna verksamheter för att bidra till att hindra att mikroplaster hamnar i naturen och i Öresund och Östersjön.
Liberalernas motionsförslag är att kommunen visar sin vilja genom att man inför ett inköpsförbud till kommunens egna verksamheter av hygien- och rengöringsprodukter som innehåller mikroplaster som sköljs ner i avloppen och ut i naturen och i haven.

Vem vill äta en fisk som ätit mikroplaster?KLISTER PÅ GOLVET? VAD ÄR DET?

"Förbud mot klister  på golvet i Halörhallen" var ett ärende på nämndens sista möte inför sommaruppehållet och vad betyder detta?
Jo, ett förslag från moderaterna att handbollsklubben får inte spela i Halörshallen därför att de smutsar ner golvet med sitt handklister!Moderaternas förslag var att handbollsklubben skall spela i Sandeplan resp. Ljungenskolans idrottshallar.
Problemet? Det är att städarna inte tar bort det klister som hamnar på golvet efter att handbollsklubben har haft matcher vilket medför att innebandyns bollar studsar fel!
Förslag på åtgärd från Liberalerna först i arbetsutskottet och sedan i nämnden är att kommunen ser till att den upphandlade städningen går rätt till d.v.s. att allt klister tas bort till 100% så att handbollsklubben och innebandyklubben kan änvända Halörhallen som tidigare.
Liberalerna lyckades med hjälp av övrig opposition pressa moderaterna att gå till återremiss för att moderaterna skulle titta närmre på städningen!!Således inget avgörande beslut förrän tidigast 2018.


För inte har väl kommunen byggt Halörhallen för 40mnkr. bara för innebandyn?

tisdag 28 mars 2017

NEDRÖSTAD SOM VANLIGT!

Årets första nämndsmöte hade som vanligt  årsredovisning 2016 som huvudnummer.

Årsredovisning 2016
Vi i Liberalerna reagerar liksom vid tidigare årsredovisningar och budgetar, att moderaterna envist inte vill uppge i årsredovisningen vilket år och vilken %-sats som kommunen har som mål för att :
  1. Minska det idag 32% inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattensystemet!
  2. Minska det idag 35% odebiterade vattnet från dricksvattensystemet!
Vi Liberaler har i år liksom tidigare år lagt en protokollsanteckning där vi finner det anmärkningsvärt att det i årsredovisningen saknas mål och metod för dessa som skulle ge kommunen bättre kontroll och ekonomi.
 
"Kvaliteten på infrastrukturen."
Vi Liberaler har också i årsredovisningen lagt ett tilläggsyrkande vad gäller att man tydligt redogör för antalet felanmälningar på kvaliteten vad gäller infrastrukturen så att man kan jämföra med tidigare år och ha det som underlag vid diskussioner med våra entreprenörer.

”Regler och bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gator, vägar, grönområden och lekplatser inom vägföreningar/samfälligheter”.
Vi Liberaler har lagt ett tilläggsyrkande där vi anser till denna utredning så skall det finnas med en beräkning på vad kommunens ca. 12 mil vägar kostar i underhåll för att kunna få en mer rättvis bild för bidrag för vägföreningarnas och samfälligheternas ca. 40 mil vägar.
 
Inget har fallit moderaterna i smaken därför är vi nedröstade i båda ärendena.
 

 

lördag 12 november 2016

GRÖNKÖPING ELLER VELLINGE KOMMUN?

I veckans nummer av Grönköpings Veckoblad (ob.lib.) kan man bl.a. läsa:
”Icke mindre än 5.000 kr. har frkn Gullan-Marie Lundström, bosatt på södra Läspevägen 28, vunnit i tävlingen portkodmiljonären genom att svara rätt på frågan: Vilken portkod har fröken? GV gratulerar!”
Det kommer mig osökt att tänka på Vellinge Kommun och dess anställda som av moderaterna skall få 5.000kr. i bonus till julen.
Vilken portkod har kommunhuset i Vellinge?

SJÄLVFÖRSVARSKURSER FÖR TJEJER I TONÅREN

Vi liberaler anser att kommunen skall erbjuda alla högstadietjejer en självförsvarskurs som stärker deras självförtroende och gör att de känner sig trygga när man är ute med kompisar. Det är inte bara för att vi bor i Vellinge kommun och kan bli utsatta för brott utan många ungdomar åker in till Malmö eller till andra kringliggande kommuner och då är det bra att kunna några grepp som man kan avvärja närgångna människor med.
Smart vore det att erbjuda alla 7:or en självförsvarskurs som man sedan själv kan bygga på om man är intresserad. Men nej, moderaterna säger nej som vanligt!
Hur svårt kan det vara?

FRÅN – 100% TILL + 200%

I syfte att öka intäkterna i förhållande till kostnaderna så har vi fritidspolitiker i medborgarservicenämnden fått 192 förslag på förändringar av taxor och avgifter. Problemet är att vi inte har fått förklaring på vilka riktlinjer eller beräkningsunderlag som ligger till grund för de föreslagna och nu beslutade sänkningarna och höjningarna.
Tjänstemännen har efter carte blanche från de styrande moderaterna själva kommit med olika förslag på nya avgifter som sträcker sig från -100% till + 200%!
Varför inte höja med +300 eller +400% ?