tisdag 28 mars 2017

NEDRÖSTAD SOM VANLIGT!

Årets första nämndsmöte hade som vanligt  årsredovisning 2016 som huvudnummer.

Årsredovisning 2016
Vi i Liberalerna reagerar liksom vid tidigare årsredovisningar och budgetar, att moderaterna envist inte vill uppge i årsredovisningen vilket år och vilken %-sats som kommunen har som mål för att :
  1. Minska det idag 32% inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattensystemet!
  2. Minska det idag 35% odebiterade vattnet från dricksvattensystemet!
Vi Liberaler har i år liksom tidigare år lagt en protokollsanteckning där vi finner det anmärkningsvärt att det i årsredovisningen saknas mål och metod för dessa som skulle ge kommunen bättre kontroll och ekonomi.
 
"Kvaliteten på infrastrukturen."
Vi Liberaler har också i årsredovisningen lagt ett tilläggsyrkande vad gäller att man tydligt redogör för antalet felanmälningar på kvaliteten vad gäller infrastrukturen så att man kan jämföra med tidigare år och ha det som underlag vid diskussioner med våra entreprenörer.

”Regler och bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gator, vägar, grönområden och lekplatser inom vägföreningar/samfälligheter”.
Vi Liberaler har lagt ett tilläggsyrkande där vi anser till denna utredning så skall det finnas med en beräkning på vad kommunens ca. 12 mil vägar kostar i underhåll för att kunna få en mer rättvis bild för bidrag för vägföreningarnas och samfälligheternas ca. 40 mil vägar.
 
Inget har fallit moderaterna i smaken därför är vi nedröstade i båda ärendena.
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar