onsdag 28 januari 2015

FOLKPARTIET VILL HA GRATIS BUSSRESOR FR. O. M. 75 ÅR!

Folkpartiet har motionerat om att man fr.o.m. 75 år skall man få möjlighet till ett gratis busskort inom kommunen under vardagar, liksom våra skolelever. Vi anser att denna utökade kommunala service medverkar till ett mera stimulerande och aktivt liv för enskilda. Att dessutom trafikmiljön med minskade avgasutsläpp blir en positiv följd p.g.a. att man väljer bussen framför bilen gynnar alla.
Förra nämndsmötet så dök det plötsligt upp motsvarande ärende som var initierat av Skånetrafiken?! En utredning presenterades där man utgick från att alla över 75 år skulle vilja ha och utnyttja denna förmån varför kostnaden ansågs för hög. Således ett "Worst Case"-scenario vilket är vanligt förekommande svar då förslagen kommer från andra än majoriteten. Alla partier utom Folkpartiet röstade emot förslaget.

Folkpartiet hoppas på att när vår motion skall behandlas så har majoriteten tänkt om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar