onsdag 28 januari 2015

DUBBELT UPP FÖR DIN BADHYTTSPLATS!

Är det rätt att höja markarrendesavgiften för en badhyttsplats med 100% utan att uppvisa en ekonomisk beräkning? Nej, säger vi i Folkpartiet! Att kommunen "glömt" att höja markarrendet under 10 år, senaste höjningen var 2005, är i sig ett stort frågetecken. Idag betalar badhyttsägare ett arrende på den mark där badhytten står på 1000kr/år och nu vill majoriteten att det skall höjas till 2000kr/år.
Det finns ca.950 lyckliga badhyttsägare och höjningen inbringar ca.1,9 mkr som enligt uppgift bl.a. skall finansiera fakturering, inventering, korrespondens och underhållsåtgärder längs stränderna. Folkpartiet anser givetvis att underhållet av våra stränder skall hålla en hög nivå eftersom att stränderna är en tillgång för alla invånare och turister. Frågan är dock hur stor del som badhyttsägarna skall betala vad gäller skötsel, renhållning och tångrensning på våra stränder.
Vi i Folkpartiet anser att kommunen måste uppvisa en ekonomisk beräkning samt om höjningen är förenlig med gällande arrendeavtal före beslut i kommunfullmäktige.

Som jämförelse kan nämnas att Ystad Kommun tar 697kr/år för badhyttsarrendet för motsvarande storlek av badhytt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar