lördag 12 november 2016

EN KONSTDONATION – EN GÅVA - FRÅN ALLMÄNHETEN TILL ALLMÄNHETEN

Det finns personer eller grupper som önskar donera ett konstverk till kommunen för att prydas på en offentlig plats men det saknas ett regelverk för att ta emot ett sådant generöst erbjudande. Kommunen har nu beslutat om en policy som skall vara ett instrument som tydliggör vilka regler som gäller vid en donation vilket underlättar både för donatorerna och för kommunen. Som exempel kan nämnas att statyerna utmed väg 100 i Höllviken ägs av konstnärens stiftelse men skötes och förvaltas av kommunen vilket skiljer sig från den policy som nu träder i kraft.
Vi liberaler anser dock att den grupp som tillsammans med verksamhetschefen kultur tar förslag om att acceptera eller avstå konstverk som doneras till kommunen skall bestå av både kvinnor och män och inte som nu av enbart kvinnor.
En mix av kvinnor och män blir bra beslut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar