tisdag 31 maj 2016

VAD VILL MODERATERNA ?

Moderaterna föreslår sig själva i ytterligare en grupp i gruppen.
Medborgarservicenämnden har ett arbetsutskott bestående av ordf.(M) och 1.e vice ordf.(M) och största oppositionspartiet (L) och föredragande tjänstemän.
På senaste arbetsutskottet föreslog ordf. Christer Mars (M) att han och 1:e vice ordf. Hans Cedergren (M) skulle bilda en ny grupp "För att öka politisk delaktighet och insyn i pågående större projektarbeten, föreslås tillsättningen av en politisk styrgrupp för detta ändamål."
Jag trodde det var ett skämt! Eftersom det är jag som är 2:e vice ordf. så föreslog jag att arbetsutskottet är det organ som är lämpligt för uppgiften. Men ack nej!
Ärendet gick vidare till vårt nämndsammanträde den 24/5 och efter att oppositionspartierna pressat (M) så ändrade sig (M) efter en ajournering till att avslå ärendet!!!
Jag tycker att (M) skall vara nöjda över att man trots 48% i valet 2014 fortfarande har majoriteten och styr Vellinge Kommun men en viss ödmjukhet mot oppositionspartierna hade varit klädsamt!
Hallå, det finns fler partier än M?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar