söndag 19 juli 2015

SKANÖRS STADSPARK FINNS DEN ?

Vellinge Kommuns hemsida saknar information om Skanörs Stadspark där finns bara information om Falsterbo Stadspark och Gästis Parken i Vellinge. Nonchalans?
Skanörs Stadspark donerades i början av 1900-talet av Skanörsbon Severin Axelsson för att ge invånarna ett naturområde för rekreation för både kropp och själ. Jag undrar vad han hade tyckt om detta?
Inte nog med att Skanörs Stadspark inte nämns på kommunens hemsida, i  "Naturprogram Vellinge Kommun" ca 110 sidor så nämns Skanörs Stadspark i endast 7 ynka meningar. Efter 2,5 års dividerande har man inget förslag på  åtgärds- och bevarandeplan i Skanörs Stadspark till skillnad från Falsterbo Stadspark!
Som Skanörsbo har man rätt att bli upprörd över denna nonchalans som man visar Skanörs Stadspark.

Folkpartiet och invånare har under många år påtalat och frågat kommunen hur man har tänkt att sköta Skanörs Stadsparker men utan resultat. Skötseln av Skanörs Stadspark som består av 2 delar en norra och en södra har sedan stormen 1999 sköts på ett undermåligt sätt. Inga av de många träden som fälldes under stormen har ersatts trots att kommunledningen lovade detta utan björksly och annan växtlighet har kvävt de trädarter som tidigare fanns. Dikena som går genom parkerna och som är viktiga transportörer av dagvattnet har dessutom inte underhållits.

Folkpartiet har lämnat in en motion där vi föreslår att kommunen skall upprätta en skötsel- och bevarandeplan för Skanörs södra och norra Stadspark och att givetvis all planerad exploatering av Skanörs södra och norra Stadspark skall utgå.
Nån måtta får det vara på nonchalansen!


http://vellinge.lokaltidningen.se/trakigt-hur-skanors-stadspark-saknas-i-nytt-naturvardprogram-/20150617/artikler/706179790

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar