torsdag 9 april 2015

BADHYTTSSKATT = SMYGSKATT!?

Att badhytternas charm förgyller våra stränder är ingen tvekan. Vi skall vara glada för att badhytterna hålls i gott skick av dess ägare, det är en tillgång för hela kommunen.

Vid kommunfullmäktige den 11/2 var Folkpartiet det enda partiet som röstade emot att arrendeavgiften på badhyttsplatser skulle höjas med 100% från 1000 till 2000 kr/ år. Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Nya listan röstade för en höjning!

Folkpartiet anser att stränderna är till för alla invånare och för våra turister som våra företagare är beroende av under sommarhögsäsongen och därför skall stränderna hållas rena och snygga för att kommunen fortsatt skall vara en attraktiv kommun.
Att vi har ca. 40 km. långa stränder som skall hålla en hög standard kostar, men detta skall inte badhyttsägarna betala utan hela skattekollektivet!
Är detta en ny skatt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar