lördag 7 mars 2015

ÄR INTE TRIVSEL PRIORITERAT?

Alla Folkpartiets 3 trivselmotioner blev nedröstade vid  kommunfullmäktige den 4 mars.
Vad menar Folkpartiet med en trivselmotion? Jo, ett förslag på en förbättring eller förnyelse som ger bättre trivsel för alla invånare samt besökare till Vellinge Kommun.
De 3 trivselmotioner är:
"För allas trivsel- fler hundlatriner och gratis bajspåsar" - Vi i Folkpartiet vill att man placerar ut fler hundlatriner på lekplatser gator, torg , gångbanor, stränder, motionsspår och grönområden där allmänheten vistas i större omfattning. På varje hundlatrin skall det hängas på gratis plastbajspåsar.
"Attraktiva stränder för invånare och turister" - Vi i Folkpartiet anser att man  under sommarsäsongen skall rensa stränderna  från tång och skräp mer regelbundet än vad som görs idag för att kunna bibehålla och förstärka våra stränders attraktionskraft för invånare och besökare.
" Boulebana på Skoltorget i Falsterbo"  - En boulebana med och bänkar på Skoltorget i centrala Falsterbo skulle bidraga till ett mer levande centrum i Falsterbo. Skoltorget är stort tomt och öde torg som användes ett fåtal gånger per år till torgverksamhet. På gångavstånd finns det en affär och ett kafé som tillsammans med Skoltorget skulle kunna bli ett aktivt stråk.

Vad är problemet? Inte ekonomin!
- När det gäller hållare och bajspåsar så finns det ett företag som erbjuder detta gratis vilket ett flertal kommuner har.
- När det gäller våra stränders underhåll så anser kommunen att invånarna är nöjda eftersom att endast 1 klagomål på skräp och 9 klagomål på tång inkom förra året.
- Att aktivera centrala Falsterbo med bl.a. en boulebana på Skoltorget kommer göra torget inte bara till en parkeringsplats som idag och kostnaden bör ingå i centrumutvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar